Grifon 11

Дейност

Ето с какво можем да Ви бъдем полезни

Механична обработка на детайли от метал и полимери

98% от продукцията ни се влага в машини и възли, предназначени за международния пазар. Работим в партньорство с лидери в машиностроителния отрасъл, като: „Atlas Copco”, “Husqvarna”, “Avko”, “Sparky” и др.

Производство на прецизни елементи и възли за хидравлични машини:

Производство на отделни детайли по чертежи на възложителя

Допълнителни обработки

Можем да удовлетворим различните изисквания на клиента по отношение на обемно и повърхностно закаляване, подобрение, азотиране, газово карбонитриране. За качествена термична обработка на детайлите, съвместно работим в партньорство с компании на територията на България. Дружеството предлага възможности за извършване на химически покрития на металните детайли – галванизация.

Материали

Като надежден партньор в механичната обработка на детайли от метал ние използваме висококачествени материали и заготовки доставени от Brück GmbH, Германия и MAT Dania group, Дания. Обработваме материали като:

Качествен контрол